Categorieën

Gebodspictogramstickers

Wanneer u werkzaamheden uit moet voeren waar gevaarlijke situaties bij kunnen ontstaan, is het raadzaam om gebruik te maken van gebodspictogrammen. Denk aan werkzaamheden met gevaarlijke of schadelijke vloeistoffen, bouwwerkzaamheden rond bedrijfspanden of woningen, enzovoorts. Om bezoekers en werknemers op dergelijke werkplaatsen te wijzen op deze gevaren, zet men doorgaans gebodspictogrammen in. Zo wordt men met gebodspictogrammen bijvoorbeeld verplicht om een helm te dragen op werkplaatsen.

Gebodspictogramstickers

Het gebodsteken is een veiligheidsteken dat een bepaald gedrag voorschrijft. Gebodstekens hebben een bindend karakter dezelfde waarde als verbodstekens en moeten dus nauwkeurig worden nageleefd. Door het gebruik van een gebodteken geeft u duidelijk aan welke preventieve maatregelen men dient te nemen alvorens een ruimte, werkterrein of gebouw te betreden.

 

Met de NEN EN ISO 7010 pictogrammen van All-in Preventie voldoet u aan de vereiste richtlijnen.