Categorieën

Gebodspictogramstickers

Het gebodsteken is een veiligheidsteken dat een bepaald gedrag voorschrijft. Gebodstekens hebben een bindend karakter dezelfde waarde als verbodstekens en moeten dus nauwkeurig worden nageleefd. Door het gebruik van een gebodteken geeft u duidelijk aan welke preventieve maatregelen men dient te nemen alvorens een ruimte, werkterrein of gebouw te betreden.

 

Met de NEN EN ISO 7010 pictogrammen van All-in Preventie voldoet u aan de vereiste richtlijnen.

Gebodspictogramstickers

Het gebodsteken is een veiligheidsteken dat een bepaald gedrag voorschrijft. Gebodstekens hebben een bindend karakter dezelfde waarde als verbodstekens en moeten dus nauwkeurig worden nageleefd. Door het gebruik van een gebodteken geeft u duidelijk aan welke preventieve maatregelen men dient te nemen alvorens een ruimte, werkterrein of gebouw te betreden.

 

Met de NEN EN ISO 7010 pictogrammen van All-in Preventie voldoet u aan de vereiste richtlijnen.