Categorieën

Onderhoud en Keuring

Bij jaarlijks onderhoud aan de brandblussers en brandslanghaspels gaat het vaak over de zogenaamde ‘eenheidsprijs’, dit is het bedrag dat gerekend wordt voor de controle van een brandblusser of brandslanghaspel. Veel onderhoudsbedrijven hebben een hiernaast verborgen kosten voor verzegel, stickers en registratie. All-in Preventie heeft een vaste prijs voor het onderhoud waar deze kosten ook in zijn verwerkt. Zo heeft u nooit verrassingen achteraf!
 
Alle reguliere werkzaamheden en bijbehorende materialen voor het jaarlijks onderhoud zijn inbegrepen in het onderhoudstarief, waardoor u nooit achteraf onaangenaam verrast wordt door extra kosten. Daarnaast scheelt het aanzienlijk in de administratieve lasten.
 

Controle Brandblussers volgens NEN 2559

Jaarlijks onderhoud Brandblussers & Brandslanghaspels

Onderhoud en Keuring

Controle Brandblussers volgens NEN 2559

De eisen voor het onderhoud of keuren van brandblussers zijn vastgelegd in de NEN 2559. Hierin staat welke brandblussers moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.

Onderhoud draagbare blustoestellen
- jaarlijks onderhoud of keuren door een deskundig REOB gecertificeerd persoon
- vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van schuimblussers (meerprijs)
- revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd (meerprijs)
- na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud aan de schuimblusser opnieuw plaats (meerprijs)
- na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld

Met de jaarlijkse controle van uw brandblussers door All-in Preventie heeft u een aantal belangrijke voordelen en direct geregeld
- u voldoet aan alle wettelijke eisen NEN2559
- u geeft aan dat u een duidelijk veiligheidsbeleid heeft
- u kunt meerdere controles tegelijkertijd laten uitvoeren
- de brandblussers zijn direct gebruiksklaar
- u grijpt niet naar een defecte of lege brandblussers
- u kan letsel aan mens en dier alsmede materiële schade voorkomen of beperken

Onderhoudsovereenkomst onderhoud aan uw brandblussers

Jaarlijkse controle of onderhoud van uw brandblussers op basis van een onderhoudsovereenkomst (onderhoudscontract) in combinatie met andere controles en keuringen, van bijvoorbeeld de AED, verbandtrommels en/of brandslanghaspels, is bij All-in Preventie mogelijk.