Categorieën

VCA

Een uitvoerder welke middels open inschrijving de VCA Vol cursus bij ons deed:

“Vanuit mijn verantwoordelijkheid als uitvoerder moet ik mijn medewerkers op het gebied van veilig werken goede sturing geven en hen waar nodig motiveren en corrigeren. Om mij deze competenties eigen te maken, heb ik deelgenomen aan de opleiding VCA voor leidinggevenden (VCA VOL) bij All-in Preventie. Na het behalen van het persoonlijk certificaat voel ik mij zekerder en ben ik beter in staat mijn taken uit te voeren en verantwoordelijkheden te nemen.” 

VCA