Categorieën

BHV, EHBO en Veiligheidsopleidingen kunnen ondanks de aangescherpte Coronamaatregelen veilig doorgang vinden.

Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsprocessen veilig zijn en dat op hun werkplek de veiligheid is geborgd. Het is van belang dat er aandacht is voor situaties waarin de veiligheid wordt bedreigd. Juist nu in deze coronatijd is het van belang dat deskundige en geoefende (bedrijfs)hulpverleners beschikbaar zijn. All-in Preventie is als opleider ontzettend blij met het vertrouwen dat onze klanten hebben in de wijze waarop wij, op basis van het brancheprotocol, onze diverse opleidingen verzorgen en aanbieden.


Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september jongstleden kan All-in Preventie u berichten dat wij onze huidige opleidingen met behulp van het geldende brancheprotocol veilig kan blijven aanbieden. De maatregelen die tijdens deze persconferentie zijn aangekondigd, brengen immers geen verandering met zich mee voor de opleidingen in onze branche. Veiligheid van de deelnemers aan de opleidingen kunnen ook met de recentste maatregelen op een veilige wijze worden geborgd.

Namens All-in Preventie:
dank u voor het vertrouwen dat u in ons heeft en fijn dat u gebruik blijft maken van de beschikbare opleidingen die wij verzorgen en u daardoor kunnen ontzorgen!