Categorieën

Bij het verlenen van eerste hulp in een bedrijf of instelling worden regelmatig EHBO verband- en hulpmiddelen gebruikt. De Arbowet schrijft het bij de hand hebben van een complete EHBO uitrusting voor. Met de inhoud van de verbandkoffer kunt u eerste hulp verlenen tijdens een ongeval. Een verbandkoffer is onder andere samengesteld uit verbandmiddelen. Deze verbandmiddelen hebben een houdbaarheidsdatum. Bovendien wordt er regelmatig gebruik gemaakt van verbandmiddelen, waardoor de verbandkoffer niet meer compleet is. Conform de Arbowet dient u als werkgever ervoor zorg te dragen dat uw EHBO middelen altijd intact zijn en tenminste eenmaal per jaar worden gecontroleerd op compleetheid en steriliteit. Naast levering, met Oranje Kruis goedkeuring, verzorgen wij ook het jaarlijks onderhoud.Naast de EHBO & BHV verbandkoffers